2012 Utah UHSAA State X/C
Sugarhouse Park
Salt Lake City, UT
October 17, 2012


1.   1 -
ROHA
  1   (1,15)
2.   1 -
ROHA
  1   (1,19) ,   2 -
RCHF
  2   (1,20)
3.   1 -
ROHA
  1   (1,23) ,   2 -
RCHF
  2   (1,24) ,   3 -
NSUM
  3   (1,25)
4.   1 -
NSUM
  7   (2,25) ,   2 -
ROHA
  1   (1,27) ,   3 -
RCHF
  2   (1,28)
5.   1 -
ROHA
  6   (2,27) ,   2 -
NSUM
  7   (2,28) ,   3 -
RCHF
  2   (1,32)
6.   1 -
ROHA
  6   (2,30) ,   2 -
NSUM
  7   (2,31) ,   3 -
RCHF
  8   (2,32)
7.   1 -
NSUM
  14   (3,31) ,   2 -
ROHA
  6   (2,33) ,   3 -
RCHF
  8   (2,35)
8.   1 -
NSUM
  14   (3,33) ,   2 -
ROHA
  6   (2,36) ,   3 -
RCHF
  8   (2,38) ,   3 -
MLRD
  8   (1,50)
9.   1 -
NSUM
  14   (3,35) ,   2 -
RCHF
  17   (3,38) ,   3 -
ROHA
  6   (2,39) ,   4 -
MLRD
  8   (1,54)
10.   1 -
NSUM
  14   (3,37) ,   2 -
RCHF
  17   (3,40) ,   3 -
ROHA
  6   (2,42) ,   4 -
MLRD
  8   (1,58) ,   5 -
PARW
  10   (1,60)
11.   1 -
NSUM
  14   (3,39) ,   2 -
RCHF
  17   (3,42) ,   3 -
ROHA
  6   (2,45) ,   4 -
MLRD
  8   (1,62) ,   5 -
PARW
  10   (1,64) ,   6 -
WA
  11   (1,65)
12.   1 -
NSUM
  14   (3,41) ,   2 -
RCHF
  17   (3,44) ,   3 -
ROHA
  6   (2,48) ,   4 -
MLRD
  8   (1,66) ,   5 -
PARW
  10   (1,68) ,   6 -
WA
  11   (1,69) ,   7 -
GRND
  12   (1,70)
13.   1 -
RCHF
  30   (4,44) ,   2 -
NSUM
  14   (3,43) ,   3 -
ROHA
  6   (2,51) ,   4 -
MLRD
  8   (1,70) ,   5 -
PARW
  10   (1,72) ,   6 -
WA
  11   (1,73) ,   7 -
GRND
  12   (1,74)
14.   1 -
RCHF
  44   (5,44) ,   2 -
NSUM
  14   (3,45) ,   3 -
ROHA
  6   (2,54) ,   4 -
MLRD
  8   (1,74) ,   5 -
PARW
  10   (1,76) ,   6 -
WA
  11   (1,77) ,   7 -
GRND
  12   (1,78)
15.   1 -
RCHF
  44   (5,44) ,   2 -
NSUM
  14   (3,47) ,   3 -
ROHA
  6   (2,57) ,   4 -
MLRD
  8   (1,78) ,   5 -
PARW
  10   (1,80) ,   6 -
WA
  11   (1,81) ,   7 -
GRND
  12   (1,82) ,   8 -
SANJ
  15   (1,85)
16.   1 -
RCHF
  44   (5,44) ,   2 -
NSUM
  14   (3,49) ,   3 -
ROHA
  6   (2,60) ,   4 -
WA
  27   (2,81) ,   5 -
MLRD
  8   (1,82) ,   6 -
PARW
  10   (1,84) ,   7 -
GRND
  12   (1,86) ,   8 -
SANJ
  15   (1,89)
17.   1 -
RCHF
  44   (5,44) ,   2 -
NSUM
  14   (3,51) ,   3 -
ROHA
  6   (2,63) ,   4 -
WA
  27   (2,84) ,   5 -
SANJ
  32   (2,89) ,   6 -
MLRD
  8   (1,86) ,   7 -
PARW
  10   (1,88) ,   8 -
GRND
  12   (1,90)
18.   1 -
RCHF
  44   (5,44) ,   2 -
NSUM
  14   (3,53) ,   3 -
ROHA
  6   (2,66) ,   4 -
WA
  27   (2,87) ,   5 -
SANJ
  32   (2,92) ,   6 -
MLRD
  8   (1,90) ,   7 -
PARW
  10   (1,92) ,   8 -
GRND
  12   (1,94) ,   9 -
ENTR
  18   (1,100)
19.   1 -
RCHF
  44   (5,44) ,   2 -
NSUM
  14   (3,55) ,   3 -
ROHA
  6   (2,69) ,   4 -
WA
  27   (2,90) ,   5 -
GRND
  31   (2,94) ,   6 -
SANJ
  32   (2,95) ,   7 -
MLRD
  8   (1,94) ,   8 -
PARW
  10   (1,96) ,   9 -
ENTR
  18   (1,104)
20.   1 -
RCHF
  44   (5,44) ,   2 -
NSUM
  14   (3,57) ,   3 -
SANJ
  52   (3,95) ,   4 -
ROHA
  6   (2,72) ,   5 -
WA
  27   (2,93) ,   6 -
GRND
  31   (2,97) ,   7 -
MLRD
  8   (1,98) ,   8 -
PARW
  10   (1,100) ,   9 -
ENTR
  18   (1,108)
21.   1 -
RCHF
  44   (5,44) ,   2 -
NSUM
  14   (3,59) ,   3 -
SANJ
  52   (3,97) ,   3 -
GRND
  52   (3,97) ,   5 -
ROHA
  6   (2,75) ,   6 -
WA
  27   (2,96) ,   7 -
MLRD
  8   (1,102) ,   8 -
PARW
  10   (1,104) ,   9 -
ENTR
  18   (1,112)
22.   1 -
RCHF
  44   (5,44) ,   2 -
NSUM
  14   (3,61) ,   3 -
WA
  49   (3,96) ,   4 -
SANJ
  52   (3,99) ,   4 -
GRND
  52   (3,99) ,   6 -
ROHA
  6   (2,78) ,   7 -
MLRD
  8   (1,106) ,   8 -
PARW
  10   (1,108) ,   9 -
ENTR
  18   (1,116)
23.   1 -
RCHF
  44   (6,44) ,   2 -
NSUM
  14   (3,63) ,   3 -
WA
  49   (3,98) ,   4 -
SANJ
  52   (3,101) ,   4 -
GRND
  52   (3,101) ,   6 -
ROHA
  6   (2,81) ,   7 -
MLRD
  8   (1,110) ,   8 -
PARW
  10   (1,112) ,   9 -
ENTR
  18   (1,120)
24.   1 -
RCHF
  44   (6,44) ,   2 -
NSUM
  14   (3,65) ,   3 -
WA
  49   (3,100) ,   4 -
SANJ
  52   (3,103) ,   4 -
GRND
  52   (3,103) ,   6 -
ROHA
  6   (2,84) ,   7 -
MLRD
  8   (1,114) ,   8 -
PARW
  10   (1,116) ,   9 -
ENTR
  18   (1,124) ,   10 -
SSUM
  24   (1,130)
25.   1 -
RCHF
  44   (6,44) ,   2 -
NSUM
  14   (3,67) ,   3 -
WA
  49   (3,102) ,   4 -
SANJ
  52   (3,105) ,   4 -
GRND
  52   (3,105) ,   6 -
ROHA
  6   (2,87) ,   7 -
PARW
  35   (2,116) ,   8 -
MLRD
  8   (1,118) ,   9 -
ENTR
  18   (1,128) ,   10 -
SSUM
  24   (1,134)
26.   1 -
RCHF
  44   (6,44) ,   2 -
NSUM
  14   (3,69) ,   3 -
ROHA
  32   (3,87) ,   4 -
WA
  49   (3,104) ,   5 -
SANJ
  52   (3,107) ,   5 -
GRND
  52   (3,107) ,   7 -
PARW
  35   (2,119) ,   8 -
MLRD
  8   (1,122) ,   9 -
ENTR
  18   (1,132) ,   10 -
SSUM
  24   (1,138)
27.   1 -
RCHF
  44   (6,44) ,   2 -
ROHA
  59   (4,87) ,   3 -
NSUM
  14   (3,71) ,   4 -
WA
  49   (3,106) ,   5 -
SANJ
  52   (3,109) ,   5 -
GRND
  52   (3,109) ,   7 -
PARW
  35   (2,122) ,   8 -
MLRD
  8   (1,126) ,   9 -
ENTR
  18   (1,136) ,   10 -
SSUM
  24   (1,142)
28.   1 -
RCHF
  44   (6,44) ,   2 -
ROHA
  59   (4,88) ,   3 -
SANJ
  80   (4,109) ,   4 -
NSUM
  14   (3,73) ,   5 -
WA
  49   (3,108) ,   6 -
GRND
  52   (3,111) ,   7 -
PARW
  35   (2,125) ,   8 -
MLRD
  8   (1,130) ,   9 -
ENTR
  18   (1,140) ,   10 -
SSUM
  24   (1,146)
29.   1 -
RCHF
  44   (6,44) ,   2 -
ROHA
  59   (4,89) ,   3 -
SANJ
  80   (4,110) ,   4 -
NSUM
  14   (3,75) ,   5 -
WA
  49   (3,110) ,   6 -
GRND
  52   (3,113) ,   7 -
PARW
  35   (2,128) ,   8 -
MLRD
  37   (2,130) ,   9 -
ENTR
  18   (1,144) ,   10 -
SSUM
  24   (1,150)
30.   1 -
RCHF
  44   (6,44) ,   2 -
ROHA
  59   (4,90) ,   3 -
SANJ
  80   (4,111) ,   4 -
NSUM
  14   (3,77) ,   5 -
WA
  49   (3,112) ,   6 -
GRND
  52   (3,115) ,   7 -
PARW
  35   (2,131) ,   8 -
MLRD
  37   (2,133) ,   9 -
ENTR
  48   (2,144) ,   10 -
SSUM
  24   (1,154)
31.   1 -
RCHF
  44   (6,44) ,   2 -
ROHA
  90   (5,90) ,   3 -
SANJ
  80   (4,112) ,   4 -
NSUM
  14   (3,79) ,   5 -
WA
  49   (3,114) ,   6 -
GRND
  52   (3,117) ,   7 -
PARW
  35   (2,134) ,   8 -
MLRD
  37   (2,136) ,   9 -
ENTR
  48   (2,147) ,   10 -
SSUM
  24   (1,158)
32.   1 -
RCHF
  44   (6,44) ,   2 -
ROHA
  90   (5,90) ,   3 -
SANJ
  80   (4,113) ,   4 -
NSUM
  14   (3,81) ,   5 -
WA
  49   (3,116) ,   6 -
GRND
  52   (3,119) ,   7 -
MLRD
  69   (3,136) ,   8 -
PARW
  35   (2,137) ,   9 -
ENTR
  48   (2,150) ,   10 -
SSUM
  24   (1,162)
33.   1 -
RCHF
  44   (6,44) ,   2 -
ROHA
  90   (5,90) ,   3 -
SANJ
  80   (4,114) ,   4 -
NSUM
  14   (3,83) ,   5 -
WA
  49   (3,118) ,   6 -
GRND
  52   (3,121) ,   7 -
MLRD
  69   (3,138) ,   8 -
PARW
  35   (2,140) ,   9 -
ENTR
  48   (2,153) ,   10 -
SSUM
  24   (1,166) ,   11 -
NSEV
  33   (1,175)
34.   1 -
RCHF
  44   (6,44) ,   2 -
ROHA
  90   (5,90) ,   3 -
SANJ
  80   (4,115) ,   4 -
NSUM
  14   (3,85) ,   5 -
WA
  49   (3,120) ,   6 -
GRND
  52   (3,123) ,   7 -
MLRD
  69   (3,140) ,   8 -
PARW
  35   (2,143) ,   9 -
ENTR
  48   (2,156) ,   10 -
SSUM
  58   (2,166) ,   11 -
NSEV
  33   (1,179)
35.   1 -
RCHF
  44   (6,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
SANJ
  80   (4,116) ,   4 -
NSUM
  14   (3,87) ,   5 -
WA
  49   (3,122) ,   6 -
GRND
  52   (3,125) ,   7 -
MLRD
  69   (3,142) ,   8 -
PARW
  35   (2,146) ,   9 -
ENTR
  48   (2,159) ,   10 -
SSUM
  58   (2,169) ,   11 -
NSEV
  33   (1,183)
36.   1 -
RCHF
  44   (6,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
SANJ
  80   (4,117) ,   4 -
WA
  85   (4,122) ,   5 -
NSUM
  14   (3,89) ,   6 -
GRND
  52   (3,127) ,   7 -
MLRD
  69   (3,144) ,   8 -
PARW
  35   (2,149) ,   9 -
ENTR
  48   (2,162) ,   10 -
SSUM
  58   (2,172) ,   11 -
NSEV
  33   (1,187)
37.   1 -
RCHF
  44   (6,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
SANJ
  80   (4,118) ,   4 -
WA
  85   (4,123) ,   5 -
NSUM
  14   (3,91) ,   6 -
GRND
  52   (3,129) ,   7 -
MLRD
  69   (3,146) ,   8 -
PARW
  72   (3,149) ,   9 -
ENTR
  48   (2,165) ,   10 -
SSUM
  58   (2,175) ,   11 -
NSEV
  33   (1,191)
38.   1 -
RCHF
  44   (6,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
SANJ
  118   (5,118) ,   4 -
WA
  85   (4,124) ,   5 -
NSUM
  14   (3,93) ,   6 -
GRND
  52   (3,131) ,   7 -
MLRD
  69   (3,148) ,   8 -
PARW
  72   (3,151) ,   9 -
ENTR
  48   (2,168) ,   10 -
SSUM
  58   (2,178) ,   11 -
NSEV
  33   (1,195)
39.   1 -
RCHF
  44   (6,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
SANJ
  118   (5,118) ,   4 -
NSUM
  53   (4,93) ,   5 -
WA
  85   (4,125) ,   6 -
GRND
  52   (3,133) ,   7 -
MLRD
  69   (3,150) ,   8 -
PARW
  72   (3,153) ,   9 -
ENTR
  48   (2,171) ,   10 -
SSUM
  58   (2,181) ,   11 -
NSEV
  33   (1,199)
40.   1 -
RCHF
  44   (6,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
SANJ
  118   (5,118) ,   4 -
NSUM
  53   (4,94) ,   5 -
WA
  85   (4,126) ,   6 -
GRND
  52   (3,135) ,   7 -
MLRD
  69   (3,152) ,   8 -
PARW
  72   (3,155) ,   9 -
ENTR
  48   (2,174) ,   10 -
SSUM
  58   (2,184) ,   11 -
NSEV
  73   (2,199)
41.   1 -
RCHF
  44   (6,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
SANJ
  118   (5,118) ,   4 -
NSUM
  53   (4,95) ,   5 -
WA
  85   (4,127) ,   6 -
GRND
  52   (3,137) ,   7 -
MLRD
  69   (3,154) ,   8 -
PARW
  72   (3,157) ,   9 -
SSUM
  99   (3,184) ,   10 -
ENTR
  48   (2,177) ,   11 -
NSEV
  73   (2,202)
42.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
SANJ
  118   (5,118) ,   4 -
NSUM
  53   (4,96) ,   5 -
WA
  85   (4,128) ,   6 -
GRND
  52   (3,139) ,   7 -
MLRD
  69   (3,156) ,   8 -
PARW
  72   (3,159) ,   9 -
SSUM
  99   (3,186) ,   10 -
ENTR
  48   (2,180) ,   11 -
NSEV
  73   (2,205)
43.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
SANJ
  118   (5,118) ,   4 -
NSUM
  53   (4,97) ,   5 -
WA
  85   (4,129) ,   6 -
PARW
  115   (4,159) ,   7 -
GRND
  52   (3,141) ,   8 -
MLRD
  69   (3,158) ,   9 -
SSUM
  99   (3,188) ,   10 -
ENTR
  48   (2,183) ,   11 -
NSEV
  73   (2,208)
44.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
SANJ
  118   (5,118) ,   4 -
NSUM
  53   (4,98) ,   5 -
WA
  85   (4,130) ,   6 -
MLRD
  113   (4,158) ,   7 -
PARW
  115   (4,160) ,   8 -
GRND
  52   (3,143) ,   9 -
SSUM
  99   (3,190) ,   10 -
ENTR
  48   (2,186) ,   11 -
NSEV
  73   (2,211)
45.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
NSUM
  98   (5,98) ,   4 -
SANJ
  118   (5,118) ,   5 -
WA
  85   (4,131) ,   6 -
MLRD
  113   (4,159) ,   7 -
PARW
  115   (4,161) ,   8 -
GRND
  52   (3,145) ,   9 -
SSUM
  99   (3,192) ,   10 -
ENTR
  48   (2,189) ,   11 -
NSEV
  73   (2,214)
46.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
NSUM
  98   (5,98) ,   4 -
SANJ
  118   (5,118) ,   5 -
WA
  85   (4,132) ,   6 -
MLRD
  113   (4,160) ,   7 -
PARW
  115   (4,162) ,   8 -
GRND
  52   (3,147) ,   9 -
SSUM
  99   (3,194) ,   10 -
NSEV
  119   (3,214) ,   11 -
ENTR
  48   (2,192)
47.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
NSUM
  98   (5,98) ,   4 -
SANJ
  118   (5,118) ,   5 -
MLRD
  160   (5,160) ,   6 -
WA
  85   (4,133) ,   7 -
PARW
  115   (4,163) ,   8 -
GRND
  52   (3,149) ,   9 -
SSUM
  99   (3,196) ,   10 -
NSEV
  119   (3,216) ,   11 -
ENTR
  48   (2,195)
48.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
NSUM
  98   (5,98) ,   4 -
SANJ
  118   (6,118) ,   5 -
MLRD
  160   (5,160) ,   6 -
WA
  85   (4,134) ,   7 -
PARW
  115   (4,164) ,   8 -
GRND
  52   (3,151) ,   9 -
SSUM
  99   (3,198) ,   10 -
NSEV
  119   (3,218) ,   11 -
ENTR
  48   (2,198)
49.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
NSUM
  98   (5,98) ,   4 -
SANJ
  118   (6,118) ,   5 -
MLRD
  160   (5,160) ,   6 -
PARW
  164   (5,164) ,   7 -
WA
  85   (4,135) ,   8 -
GRND
  52   (3,153) ,   9 -
SSUM
  99   (3,200) ,   10 -
NSEV
  119   (3,220) ,   11 -
ENTR
  48   (2,201)
50.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
NSUM
  98   (6,98) ,   4 -
SANJ
  118   (6,118) ,   5 -
MLRD
  160   (5,160) ,   6 -
PARW
  164   (5,164) ,   7 -
WA
  85   (4,136) ,   8 -
GRND
  52   (3,155) ,   9 -
SSUM
  99   (3,202) ,   10 -
NSEV
  119   (3,222) ,   11 -
ENTR
  48   (2,204)
51.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
NSUM
  98   (6,98) ,   4 -
SANJ
  118   (6,118) ,   5 -
WA
  136   (5,136) ,   6 -
MLRD
  160   (5,160) ,   7 -
PARW
  164   (5,164) ,   8 -
GRND
  52   (3,157) ,   9 -
SSUM
  99   (3,204) ,   10 -
NSEV
  119   (3,224) ,   11 -
ENTR
  48   (2,207)
52.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
NSUM
  98   (6,98) ,   4 -
SANJ
  118   (6,118) ,   5 -
WA
  136   (5,136) ,   6 -
MLRD
  160   (5,160) ,   7 -
PARW
  164   (5,164) ,   8 -
GRND
  104   (4,157) ,   9 -
SSUM
  99   (3,206) ,   10 -
NSEV
  119   (3,226) ,   11 -
ENTR
  48   (2,210)
53.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
NSUM
  98   (6,98) ,   4 -
SANJ
  118   (6,118) ,   5 -
WA
  136   (5,136) ,   6 -
MLRD
  160   (6,160) ,   7 -
PARW
  164   (5,164) ,   8 -
GRND
  104   (4,158) ,   9 -
SSUM
  99   (3,208) ,   10 -
NSEV
  119   (3,228) ,   11 -
ENTR
  48   (2,213)
54.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
NSUM
  98   (6,98) ,   4 -
SANJ
  118   (6,118) ,   5 -
WA
  136   (5,136) ,   6 -
MLRD
  160   (6,160) ,   7 -
PARW
  164   (5,164) ,   8 -
GRND
  104   (4,159) ,   9 -
SSUM
  153   (4,208) ,   10 -
NSEV
  119   (3,230) ,   11 -
ENTR
  48   (2,216)
55.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
NSUM
  98   (6,98) ,   4 -
SANJ
  118   (6,118) ,   5 -
WA
  136   (6,136) ,   6 -
MLRD
  160   (6,160) ,   7 -
PARW
  164   (5,164) ,   8 -
GRND
  104   (4,160) ,   9 -
SSUM
  153   (4,209) ,   10 -
NSEV
  119   (3,232) ,   11 -
ENTR
  48   (2,219)
56.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
NSUM
  98   (6,98) ,   4 -
SANJ
  118   (6,118) ,   5 -
WA
  136   (6,136) ,   6 -
MLRD
  160   (6,160) ,   7 -
PARW
  164   (6,164) ,   8 -
GRND
  104   (4,161) ,   9 -
SSUM
  153   (4,210) ,   10 -
NSEV
  119   (3,234) ,   11 -
ENTR
  48   (2,222)
57.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
NSUM
  98   (6,98) ,   4 -
SANJ
  118   (6,118) ,   5 -
WA
  136   (6,136) ,   6 -
MLRD
  160   (6,160) ,   7 -
PARW
  164   (6,164) ,   8 -
GRND
  104   (4,162) ,   9 -
SSUM
  153   (4,211) ,   10 -
NSEV
  176   (4,234) ,   11 -
ENTR
  48   (2,225)
58.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
NSUM
  98   (6,98) ,   4 -
SANJ
  118   (6,118) ,   5 -
WA
  136   (7,136) ,   6 -
MLRD
  160   (6,160) ,   7 -
PARW
  164   (6,164) ,   8 -
GRND
  104   (4,163) ,   9 -
SSUM
  153   (4,212) ,   10 -
NSEV
  176   (4,235) ,   11 -
ENTR
  48   (2,228)
59.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
NSUM
  98   (6,98) ,   4 -
SANJ
  118   (6,118) ,   5 -
WA
  136   (7,136) ,   6 -
MLRD
  160   (6,160) ,   7 -
PARW
  164   (6,164) ,   8 -
GRND
  104   (4,164) ,   9 -
SSUM
  153   (4,213) ,   10 -
NSEV
  176   (4,236) ,   11 -
ENTR
  107   (3,228)
60.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
NSUM
  98   (6,98) ,   4 -
SANJ
  118   (6,118) ,   5 -
WA
  136   (7,136) ,   6 -
MLRD
  160   (6,160) ,   7 -
PARW
  164   (6,164) ,   8 -
GRND
  104   (4,165) ,   9 -
SSUM
  153   (4,214) ,   10 -
ENTR
  167   (4,228) ,   11 -
NSEV
  176   (4,237)
61.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
NSUM
  98   (7,98) ,   4 -
SANJ
  118   (6,118) ,   5 -
WA
  136   (7,136) ,   6 -
MLRD
  160   (6,160) ,   7 -
PARW
  164   (6,164) ,   8 -
GRND
  104   (4,166) ,   9 -
SSUM
  153   (4,215) ,   10 -
ENTR
  167   (4,229) ,   11 -
NSEV
  176   (4,238)
62.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
NSUM
  98   (7,98) ,   4 -
SANJ
  118   (6,118) ,   5 -
WA
  136   (7,136) ,   6 -
MLRD
  160   (6,160) ,   7 -
PARW
  164   (6,164) ,   8 -
GRND
  166   (5,166) ,   9 -
SSUM
  153   (4,216) ,   10 -
ENTR
  167   (4,230) ,   11 -
NSEV
  176   (4,239)
63.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
NSUM
  98   (7,98) ,   4 -
SANJ
  118   (7,118) ,   5 -
WA
  136   (7,136) ,   6 -
MLRD
  160   (6,160) ,   7 -
PARW
  164   (6,164) ,   8 -
GRND
  166   (5,166) ,   9 -
SSUM
  153   (4,217) ,   10 -
ENTR
  167   (4,231) ,   11 -
NSEV
  176   (4,240)
64.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
NSUM
  98   (7,98) ,   4 -
SANJ
  118   (7,118) ,   5 -
WA
  136   (7,136) ,   6 -
MLRD
  160   (6,160) ,   7 -
PARW
  164   (6,164) ,   8 -
GRND
  166   (5,166) ,   9 -
ENTR
  231   (5,231) ,   10 -
SSUM
  153   (4,218) ,   11 -
NSEV
  176   (4,241)
65.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (6,90) ,   3 -
NSUM
  98   (7,98) ,   4 -
SANJ
  118   (7,118) ,   5 -
WA
  136   (7,136) ,   6 -
MLRD
  160   (7,160) ,   7 -
PARW
  164   (6,164) ,   8 -
GRND
  166   (5,166) ,   9 -
ENTR
  231   (5,231) ,   10 -
SSUM
  153   (4,219) ,   11 -
NSEV
  176   (4,242)
66.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (7,90) ,   3 -
NSUM
  98   (7,98) ,   4 -
SANJ
  118   (7,118) ,   5 -
WA
  136   (7,136) ,   6 -
MLRD
  160   (7,160) ,   7 -
PARW
  164   (6,164) ,   8 -
GRND
  166   (5,166) ,   9 -
ENTR
  231   (5,231) ,   10 -
SSUM
  153   (4,220) ,   11 -
NSEV
  176   (4,243)
67.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (7,90) ,   3 -
NSUM
  98   (7,98) ,   4 -
SANJ
  118   (7,118) ,   5 -
WA
  136   (7,136) ,   6 -
MLRD
  160   (7,160) ,   7 -
PARW
  164   (7,164) ,   8 -
GRND
  166   (5,166) ,   9 -
ENTR
  231   (5,231) ,   10 -
SSUM
  153   (4,221) ,   11 -
NSEV
  176   (4,244)
68.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (7,90) ,   3 -
NSUM
  98   (7,98) ,   4 -
SANJ
  118   (7,118) ,   5 -
WA
  136   (7,136) ,   6 -
MLRD
  160   (7,160) ,   7 -
PARW
  164   (7,164) ,   8 -
GRND
  166   (5,166) ,   9 -
SSUM
  221   (5,221) ,   10 -
ENTR
  231   (5,231) ,   11 -
NSEV
  176   (4,245)
69.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (7,90) ,   3 -
NSUM
  98   (7,98) ,   4 -
SANJ
  118   (7,118) ,   5 -
WA
  136   (7,136) ,   6 -
MLRD
  160   (7,160) ,   7 -
PARW
  164   (7,164) ,   8 -
GRND
  166   (6,166) ,   9 -
SSUM
  221   (5,221) ,   10 -
ENTR
  231   (5,231) ,   11 -
NSEV
  176   (4,246)
70.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (7,90) ,   3 -
NSUM
  98   (7,98) ,   4 -
SANJ
  118   (7,118) ,   5 -
WA
  136   (7,136) ,   6 -
MLRD
  160   (7,160) ,   7 -
PARW
  164   (7,164) ,   8 -
GRND
  166   (6,166) ,   9 -
SSUM
  221   (5,221) ,   10 -
ENTR
  231   (5,231) ,   11 -
NSEV
  246   (5,246)
71.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (7,90) ,   3 -
NSUM
  98   (7,98) ,   4 -
SANJ
  118   (7,118) ,   5 -
WA
  136   (7,136) ,   6 -
MLRD
  160   (7,160) ,   7 -
PARW
  164   (7,164) ,   8 -
GRND
  166   (6,166) ,   9 -
SSUM
  221   (6,221) ,   10 -
ENTR
  231   (5,231) ,   11 -
NSEV
  246   (5,246)
72.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (7,90) ,   3 -
NSUM
  98   (7,98) ,   4 -
SANJ
  118   (7,118) ,   5 -
WA
  136   (7,136) ,   6 -
MLRD
  160   (7,160) ,   7 -
PARW
  164   (7,164) ,   8 -
GRND
  166   (6,166) ,   9 -
SSUM
  221   (6,221) ,   10 -
ENTR
  231   (6,231) ,   11 -
NSEV
  246   (5,246)
73.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (7,90) ,   3 -
NSUM
  98   (7,98) ,   4 -
SANJ
  118   (7,118) ,   5 -
WA
  136   (7,136) ,   6 -
MLRD
  160   (7,160) ,   7 -
PARW
  164   (7,164) ,   8 -
GRND
  166   (7,166) ,   9 -
SSUM
  221   (6,221) ,   10 -
ENTR
  231   (6,231) ,   11 -
NSEV
  246   (5,246)
74.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (7,90) ,   3 -
NSUM
  98   (7,98) ,   4 -
SANJ
  118   (7,118) ,   5 -
WA
  136   (7,136) ,   6 -
MLRD
  160   (7,160) ,   7 -
PARW
  164   (7,164) ,   8 -
GRND
  166   (7,166) ,   9 -
SSUM
  221   (7,221) ,   10 -
ENTR
  231   (6,231) ,   11 -
NSEV
  246   (5,246)
75.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (7,90) ,   3 -
NSUM
  98   (7,98) ,   4 -
SANJ
  118   (7,118) ,   5 -
WA
  136   (7,136) ,   6 -
MLRD
  160   (7,160) ,   7 -
PARW
  164   (7,164) ,   8 -
GRND
  166   (7,166) ,   9 -
SSUM
  221   (7,221) ,   10 -
ENTR
  231   (6,231) ,   11 -
NSEV
  246   (6,246)
76.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (7,90) ,   3 -
NSUM
  98   (7,98) ,   4 -
SANJ
  118   (7,118) ,   5 -
WA
  136   (7,136) ,   6 -
MLRD
  160   (7,160) ,   7 -
PARW
  164   (7,164) ,   8 -
GRND
  166   (7,166) ,   9 -
SSUM
  221   (7,221) ,   10 -
ENTR
  231   (7,231) ,   11 -
NSEV
  246   (6,246)
77.   1 -
RCHF
  44   (7,44) ,   2 -
ROHA
  90   (7,90) ,   3 -
NSUM
  98   (7,98) ,   4 -
SANJ
  118   (7,118) ,   5 -
WA
  136   (7,136) ,   6 -
MLRD
  160   (7,160) ,   7 -
PARW
  164   (7,164) ,   8 -
GRND
  166   (7,166) ,   9 -
SSUM
  221   (7,221) ,   10 -
ENTR
  231   (7,231) ,   11 -
NSEV
  246   (7,246)


Scoring 1:   1 - ROHA   1   (1) ,   2 - RCHF   2   (2) ,   3 - NSUM   3   (3) ,   4 - MLRD   8   (8) ,   5 - PARW   10   (10) ,   6 - WA   11   (11) ,   7 - GRND   12   (12) ,   8 - SANJ   15   (15) ,   9 - ENTR   18   (18) ,   10 - SSUM   24   (24) ,   11 - NSEV   33   (33)
Scoring 2:   1 - ROHA   6   (5) ,   2 - NSUM   7   (4) ,   3 - RCHF   8   (6) ,   4 - WA   27   (16) ,   5 - GRND   31   (19) ,   6 - SANJ   32   (17) ,   7 - PARW   35   (25) ,   8 - MLRD   37   (29) ,   9 - ENTR   48   (30) ,   10 - SSUM   58   (34) ,   11 - NSEV   73   (40)
Scoring 3:   1 - NSUM   14   (7) ,   2 - RCHF   17   (9) ,   3 - ROHA   32   (26) ,   4 - WA   49   (22) ,   5 - SANJ   52   (20) ,   5 - GRND   52   (21) ,   7 - MLRD   69   (32) ,   8 - PARW   72   (37) ,   9 - SSUM   99   (41) ,   10 - ENTR   107   (59) ,   11 - NSEV   119   (46)
Scoring 4:   1 - RCHF   30   (13) ,   2 - NSUM   53   (39) ,   3 - ROHA   59   (27) ,   4 - SANJ   80   (28) ,   5 - WA   85   (36) ,   6 - GRND   104   (52) ,   7 - MLRD   113   (44) ,   8 - PARW   115   (43) ,   9 - SSUM   153   (54) ,   10 - ENTR   167   (60) ,   11 - NSEV   176   (57)
Scoring 5:   1 - RCHF   44   (14) ,   2 - ROHA   90   (31) ,   3 - NSUM   98   (45) ,   4 - SANJ   118   (38) ,   5 - WA   136   (51) ,   6 - MLRD   160   (47) ,   7 - PARW   164   (49) ,   8 - GRND   166   (62) ,   9 - SSUM   221   (68) ,   10 - ENTR   231   (64) ,   11 - NSEV   246   (70)

Explanation
This analysis is a series of snapshots through-out the race, which allows for a comparison of each team's relative position as the race unfolds.

Each time that a runner finishes the race, the team standings change. Thus, each line represents a runner finishing and a view of the team standings at that particular moment in time.

Key
Each line will have a team underlined, which is the designation of the team for that runner. The line number is the team scoring position for the runner that finished. The number before the team abbreviation is the current position of that team. The number after the team abbreviation is the team's current score. The first number inside the parenthesis is the number of runners from that team that have finished so far. The second number inside the parenthesis is the best possible score that the team is still able to achieve.

The color of the team is a representation of their final team position in the race. When 5 runners have finished from a team, the team score is final and it is displayed in bold type. When the team place number is bolded, the team position is final.

Analyze
If you hover your mouse over a team anywhere in the list, all of the entries for that team are temporarily bolded, making it easier to follow the progress of that team. A team that has a final team score, but their team position is not yet final, has team(s) that threaten their position. This means that, depending on the place of runners that have not yet finished, a threatening team can still mathematically surpass the position of the threatened team. While a team is highlighted, any teams that threaten their position will be listed in italics, starting from the position where their team score is final.