2016 Utah UHSAA State X/C
Sugarhouse Park
Salt Lake City, UT
October 19, 2016


1.   1 -
PANG
  1   (1,15)
2.   1 -
PANG
  1   (1,19) ,   2 -
ALTM
  2   (1,20)
3.   1 -
PANG
  4   (2,19) ,   2 -
ALTM
  2   (1,24)
4.   1 -
PANG
  4   (2,22) ,   2 -
ALTM
  2   (1,28) ,   3 -
PARW
  4   (1,30)
5.   1 -
PANG
  4   (2,25) ,   2 -
ALTM
  2   (1,32) ,   3 -
PARW
  4   (1,34) ,   4 -
MNTC
  5   (1,35)
6.   1 -
PANG
  4   (2,28) ,   2 -
PARW
  10   (2,34) ,   3 -
ALTM
  2   (1,36) ,   4 -
MNTC
  5   (1,39)
7.   1 -
PANG
  4   (2,31) ,   2 -
ALTM
  9   (2,36) ,   3 -
PARW
  10   (2,37) ,   4 -
MNTC
  5   (1,43)
8.   1 -
PARW
  18   (3,37) ,   2 -
PANG
  4   (2,34) ,   3 -
ALTM
  9   (2,39) ,   4 -
MNTC
  5   (1,47)
9.   1 -
PANG
  13   (3,34) ,   2 -
PARW
  18   (3,39) ,   3 -
ALTM
  9   (2,42) ,   4 -
MNTC
  5   (1,51)
10.   1 -
PANG
  13   (3,36) ,   2 -
PARW
  18   (3,41) ,   3 -
ALTM
  9   (2,45) ,   4 -
MNTC
  5   (1,55) ,   5 -
DUCH
  10   (1,60)
11.   1 -
PANG
  24   (4,36) ,   2 -
PARW
  18   (3,43) ,   3 -
ALTM
  9   (2,48) ,   4 -
MNTC
  5   (1,59) ,   5 -
DUCH
  10   (1,64)
12.   1 -
PANG
  36   (5,36) ,   2 -
PARW
  18   (3,45) ,   3 -
ALTM
  9   (2,51) ,   4 -
MNTC
  5   (1,63) ,   5 -
DUCH
  10   (1,68)
13.   1 -
PANG
  36   (6,36) ,   2 -
PARW
  18   (3,47) ,   3 -
ALTM
  9   (2,54) ,   4 -
MNTC
  5   (1,67) ,   5 -
DUCH
  10   (1,72)
14.   1 -
PANG
  36   (6,36) ,   2 -
PARW
  18   (3,49) ,   3 -
ALTM
  9   (2,57) ,   4 -
MNTC
  5   (1,71) ,   5 -
DUCH
  10   (1,76) ,   6 -
BRYV
  14   (1,80)
15.   1 -
PANG
  36   (6,36) ,   2 -
PARW
  18   (3,51) ,   3 -
ALTM
  9   (2,60) ,   4 -
MNTC
  20   (2,71) ,   5 -
DUCH
  10   (1,80) ,   6 -
BRYV
  14   (1,84)
16.   1 -
PANG
  36   (6,36) ,   2 -
PARW
  18   (3,53) ,   3 -
MNTC
  36   (3,71) ,   4 -
ALTM
  9   (2,63) ,   5 -
DUCH
  10   (1,84) ,   6 -
BRYV
  14   (1,88)
17.   1 -
PANG
  36   (6,36) ,   2 -
MNTC
  53   (4,71) ,   3 -
PARW
  18   (3,55) ,   4 -
ALTM
  9   (2,66) ,   5 -
DUCH
  10   (1,88) ,   6 -
BRYV
  14   (1,92)
18.   1 -
PANG
  36   (6,36) ,   2 -
MNTC
  53   (4,72) ,   3 -
PARW
  18   (3,57) ,   4 -
ALTM
  9   (2,69) ,   5 -
DUCH
  10   (1,92) ,   6 -
BRYV
  14   (1,96) ,   7 -
TNTC
  18   (1,100)
19.   1 -
PANG
  36   (6,36) ,   2 -
MNTC
  53   (4,73) ,   3 -
PARW
  18   (3,59) ,   4 -
ALTM
  9   (2,72) ,   5 -
DUCH
  29   (2,92) ,   6 -
BRYV
  14   (1,100) ,   7 -
TNTC
  18   (1,104)
20.   1 -
PANG
  36   (6,36) ,   2 -
MNTC
  53   (4,74) ,   3 -
PARW
  18   (3,61) ,   4 -
DUCH
  49   (3,92) ,   5 -
ALTM
  9   (2,75) ,   6 -
BRYV
  14   (1,104) ,   7 -
TNTC
  18   (1,108)
21.   1 -
PANG
  36   (6,36) ,   2 -
MNTC
  53   (4,75) ,   3 -
PARW
  18   (3,63) ,   4 -
DUCH
  49   (3,94) ,   5 -
ALTM
  9   (2,78) ,   6 -
BRYV
  35   (2,104) ,   7 -
TNTC
  18   (1,112)
22.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
MNTC
  53   (4,76) ,   3 -
PARW
  18   (3,65) ,   4 -
DUCH
  49   (3,96) ,   5 -
ALTM
  9   (2,81) ,   6 -
BRYV
  35   (2,107) ,   7 -
TNTC
  18   (1,116)
23.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
MNTC
  76   (5,76) ,   3 -
PARW
  18   (3,67) ,   4 -
DUCH
  49   (3,98) ,   5 -
ALTM
  9   (2,84) ,   6 -
BRYV
  35   (2,110) ,   7 -
TNTC
  18   (1,120)
24.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
MNTC
  76   (5,76) ,   3 -
DUCH
  73   (4,98) ,   4 -
PARW
  18   (3,69) ,   5 -
ALTM
  9   (2,87) ,   6 -
BRYV
  35   (2,113) ,   7 -
TNTC
  18   (1,124)
25.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
MNTC
  76   (5,76) ,   3 -
DUCH
  98   (5,98) ,   4 -
PARW
  18   (3,71) ,   5 -
ALTM
  9   (2,90) ,   6 -
BRYV
  35   (2,116) ,   7 -
TNTC
  18   (1,128)
26.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
MNTC
  76   (5,76) ,   3 -
DUCH
  98   (5,98) ,   4 -
PARW
  44   (4,71) ,   5 -
ALTM
  9   (2,93) ,   6 -
BRYV
  35   (2,119) ,   7 -
TNTC
  18   (1,132)
27.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
MNTC
  76   (6,76) ,   3 -
DUCH
  98   (5,98) ,   4 -
PARW
  44   (4,72) ,   5 -
ALTM
  9   (2,96) ,   6 -
BRYV
  35   (2,122) ,   7 -
TNTC
  18   (1,136)
28.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
MNTC
  76   (7,76) ,   3 -
DUCH
  98   (5,98) ,   4 -
PARW
  44   (4,73) ,   5 -
ALTM
  9   (2,99) ,   6 -
BRYV
  35   (2,125) ,   7 -
TNTC
  18   (1,140)
29.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
PARW
  73   (5,73) ,   3 -
MNTC
  76   (7,76) ,   4 -
DUCH
  98   (5,98) ,   5 -
ALTM
  9   (2,102) ,   6 -
BRYV
  35   (2,128) ,   7 -
TNTC
  18   (1,144)
30.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
PARW
  73   (5,73) ,   3 -
MNTC
  76   (7,76) ,   4 -
DUCH
  98   (5,98) ,   5 -
ALTM
  39   (3,102) ,   6 -
BRYV
  35   (2,131) ,   7 -
TNTC
  18   (1,148)
31.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
PARW
  73   (6,73) ,   3 -
MNTC
  76   (7,76) ,   4 -
DUCH
  98   (5,98) ,   5 -
ALTM
  39   (3,104) ,   6 -
BRYV
  35   (2,134) ,   7 -
TNTC
  18   (1,152)
32.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
PARW
  73   (7,73) ,   3 -
MNTC
  76   (7,76) ,   4 -
DUCH
  98   (5,98) ,   5 -
ALTM
  39   (3,106) ,   6 -
BRYV
  35   (2,137) ,   7 -
TNTC
  18   (1,156)
33.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
PARW
  73   (7,73) ,   3 -
MNTC
  76   (7,76) ,   4 -
DUCH
  98   (5,98) ,   5 -
ALTM
  39   (3,108) ,   6 -
BRYV
  68   (3,137) ,   7 -
TNTC
  18   (1,160)
34.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
PARW
  73   (7,73) ,   3 -
MNTC
  76   (7,76) ,   4 -
DUCH
  98   (5,98) ,   5 -
ALTM
  39   (3,110) ,   6 -
BRYV
  68   (3,139) ,   7 -
TNTC
  18   (1,164) ,   8 -
MERT
  34   (1,180)
35.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
PARW
  73   (7,73) ,   3 -
MNTC
  76   (7,76) ,   4 -
DUCH
  98   (5,98) ,   5 -
ALTM
  39   (3,112) ,   6 -
BRYV
  68   (3,141) ,   7 -
TNTC
  53   (2,164) ,   8 -
MERT
  34   (1,184)
36.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
PARW
  73   (7,73) ,   3 -
MNTC
  76   (7,76) ,   4 -
DUCH
  98   (5,98) ,   5 -
ALTM
  75   (4,112) ,   6 -
BRYV
  68   (3,143) ,   7 -
TNTC
  53   (2,167) ,   8 -
MERT
  34   (1,188)
37.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
PARW
  73   (7,73) ,   3 -
MNTC
  76   (7,76) ,   4 -
DUCH
  98   (5,98) ,   5 -
ALTM
  75   (4,113) ,   6 -
BRYV
  105   (4,143) ,   7 -
TNTC
  53   (2,170) ,   8 -
MERT
  34   (1,192)
38.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
PARW
  73   (7,73) ,   3 -
MNTC
  76   (7,76) ,   4 -
DUCH
  98   (5,98) ,   5 -
ALTM
  75   (4,114) ,   6 -
BRYV
  105   (4,144) ,   7 -
TNTC
  53   (2,173) ,   8 -
MERT
  72   (2,192)
39.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
PARW
  73   (7,73) ,   3 -
MNTC
  76   (7,76) ,   4 -
DUCH
  98   (5,98) ,   5 -
ALTM
  75   (4,115) ,   6 -
BRYV
  105   (4,145) ,   7 -
TNTC
  92   (3,173) ,   8 -
MERT
  72   (2,195)
40.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
PARW
  73   (7,73) ,   3 -
MNTC
  76   (7,76) ,   4 -
DUCH
  98   (5,98) ,   5 -
BRYV
  145   (5,145) ,   6 -
ALTM
  75   (4,116) ,   7 -
TNTC
  92   (3,175) ,   8 -
MERT
  72   (2,198)
41.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
PARW
  73   (7,73) ,   3 -
MNTC
  76   (7,76) ,   4 -
DUCH
  98   (5,98) ,   5 -
ALTM
  116   (5,116) ,   6 -
BRYV
  145   (5,145) ,   7 -
TNTC
  92   (3,177) ,   8 -
MERT
  72   (2,201)
42.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
PARW
  73   (7,73) ,   3 -
MNTC
  76   (7,76) ,   4 -
DUCH
  98   (5,98) ,   5 -
ALTM
  116   (6,116) ,   6 -
BRYV
  145   (5,145) ,   7 -
TNTC
  92   (3,179) ,   8 -
MERT
  72   (2,204)
43.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
PARW
  73   (7,73) ,   3 -
MNTC
  76   (7,76) ,   4 -
DUCH
  98   (5,98) ,   5 -
ALTM
  116   (6,116) ,   6 -
BRYV
  145   (5,145) ,   7 -
TNTC
  135   (4,179) ,   8 -
MERT
  72   (2,207)
44.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
PARW
  73   (7,73) ,   3 -
MNTC
  76   (7,76) ,   4 -
DUCH
  98   (5,98) ,   5 -
ALTM
  116   (6,116) ,   6 -
BRYV
  145   (5,145) ,   7 -
TNTC
  135   (4,180) ,   8 -
MERT
  116   (3,207)
45.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
PARW
  73   (7,73) ,   3 -
MNTC
  76   (7,76) ,   4 -
DUCH
  98   (5,98) ,   5 -
ALTM
  116   (6,116) ,   6 -
BRYV
  145   (6,145) ,   7 -
TNTC
  135   (4,181) ,   8 -
MERT
  116   (3,209)
46.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
PARW
  73   (7,73) ,   3 -
MNTC
  76   (7,76) ,   4 -
DUCH
  98   (5,98) ,   5 -
ALTM
  116   (6,116) ,   6 -
BRYV
  145   (7,145) ,   7 -
TNTC
  135   (4,182) ,   8 -
MERT
  116   (3,211)
47.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
PARW
  73   (7,73) ,   3 -
MNTC
  76   (7,76) ,   4 -
DUCH
  98   (5,98) ,   5 -
ALTM
  116   (6,116) ,   6 -
BRYV
  145   (7,145) ,   7 -
TNTC
  135   (4,183) ,   8 -
MERT
  163   (4,211)
48.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
PARW
  73   (7,73) ,   3 -
MNTC
  76   (7,76) ,   4 -
DUCH
  98   (5,98) ,   5 -
ALTM
  116   (7,116) ,   6 -
BRYV
  145   (7,145) ,   7 -
TNTC
  135   (4,184) ,   8 -
MERT
  163   (4,212)
49.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
PARW
  73   (7,73) ,   3 -
MNTC
  76   (7,76) ,   4 -
DUCH
  98   (6,98) ,   5 -
ALTM
  116   (7,116) ,   6 -
BRYV
  145   (7,145) ,   7 -
TNTC
  135   (4,185) ,   8 -
MERT
  163   (4,213)
50.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
PARW
  73   (7,73) ,   3 -
MNTC
  76   (7,76) ,   4 -
DUCH
  98   (6,98) ,   5 -
ALTM
  116   (7,116) ,   6 -
BRYV
  145   (7,145) ,   7 -
MERT
  213   (5,213) ,   8 -
TNTC
  135   (4,186)
51.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
PARW
  73   (7,73) ,   3 -
MNTC
  76   (7,76) ,   4 -
DUCH
  98   (6,98) ,   5 -
ALTM
  116   (7,116) ,   6 -
BRYV
  145   (7,145) ,   7 -
MERT
  213   (6,213) ,   8 -
TNTC
  135   (4,187)
52.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
PARW
  73   (7,73) ,   3 -
MNTC
  76   (7,76) ,   4 -
DUCH
  98   (6,98) ,   5 -
ALTM
  116   (7,116) ,   6 -
BRYV
  145   (7,145) ,   7 -
TNTC
  187   (5,187) ,   8 -
MERT
  213   (6,213)
53.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
PARW
  73   (7,73) ,   3 -
MNTC
  76   (7,76) ,   4 -
DUCH
  98   (6,98) ,   5 -
ALTM
  116   (7,116) ,   6 -
BRYV
  145   (7,145) ,   7 -
TNTC
  187   (6,187) ,   8 -
MERT
  213   (6,213)
54.   1 -
PANG
  36   (7,36) ,   2 -
PARW
  73   (7,73) ,   3 -
MNTC
  76   (7,76) ,   4 -
DUCH
  98   (6,98) ,   5 -
ALTM
  116   (7,116) ,   6 -
BRYV
  145   (7,145) ,   7 -
TNTC
  187   (6,187) ,   8 -
MERT
  213   (7,213)


Scoring 1:   1 - PANG   1   (1) ,   2 - ALTM   2   (2) ,   3 - PARW   4   (4) ,   4 - MNTC   5   (5) ,   5 - DUCH   10   (10) ,   6 - BRYV   14   (14) ,   7 - TNTC   18   (18) ,   8 - MERT   34   (34)
Scoring 2:   1 - PANG   4   (3) ,   2 - ALTM   9   (7) ,   3 - PARW   10   (6) ,   4 - MNTC   20   (15) ,   5 - DUCH   29   (19) ,   6 - BRYV   35   (21) ,   7 - TNTC   53   (35) ,   8 - MERT   72   (38)
Scoring 3:   1 - PANG   13   (9) ,   2 - PARW   18   (8) ,   3 - MNTC   36   (16) ,   4 - ALTM   39   (30) ,   5 - DUCH   49   (20) ,   6 - BRYV   68   (33) ,   7 - TNTC   92   (39) ,   8 - MERT   116   (44)
Scoring 4:   1 - PANG   24   (11) ,   2 - PARW   44   (26) ,   3 - MNTC   53   (17) ,   4 - DUCH   73   (24) ,   5 - ALTM   75   (36) ,   6 - BRYV   105   (37) ,   7 - TNTC   135   (43) ,   8 - MERT   163   (47)
Scoring 5:   1 - PANG   36   (12) ,   2 - PARW   73   (29) ,   3 - MNTC   76   (23) ,   4 - DUCH   98   (25) ,   5 - ALTM   116   (41) ,   6 - BRYV   145   (40) ,   7 - TNTC   187   (52) ,   8 - MERT   213   (50)

Explanation
This analysis is a series of snapshots through-out the race, which allows for a comparison of each team's relative position as the race unfolds.

Each time that a runner finishes the race, the team standings change. Thus, each line represents a runner finishing and a view of the team standings at that particular moment in time.

Key
Each line will have a team underlined, which is the designation of the team for that runner. The line number is the team scoring position for the runner that finished. The number before the team abbreviation is the current position of that team. The number after the team abbreviation is the team's current score. The first number inside the parenthesis is the number of runners from that team that have finished so far. The second number inside the parenthesis is the best possible score that the team is still able to achieve.

The color of the team is a representation of their final team position in the race. When 5 runners have finished from a team, the team score is final and it is displayed in bold type. When the team place number is bolded, the team position is final.

Analyze
If you hover your mouse over a team anywhere in the list, all of the entries for that team are temporarily bolded, making it easier to follow the progress of that team. A team that has a final team score, but their team position is not yet final, has team(s) that threaten their position. This means that, depending on the place of runners that have not yet finished, a threatening team can still mathematically surpass the position of the threatened team. While a team is highlighted, any teams that threaten their position will be listed in italics, starting from the position where their team score is final.