2016 Utah UHSAA State X/C
Sugarhouse Park
Salt Lake City, UT
October 19, 2016


1.   1 -
TMPN
  1   (1,15)
2.   1 -
TMPN
  1   (1,19) ,   2 -
SPVL
  2   (1,20)
3.   1 -
TMPN
  1   (1,23) ,   2 -
SPVL
  2   (1,24) ,   3 -
TMPV
  3   (1,25)
4.   1 -
SPVL
  6   (2,24) ,   2 -
TMPN
  1   (1,27) ,   3 -
TMPV
  3   (1,29)
5.   1 -
SPVL
  6   (2,27) ,   2 -
TMPN
  1   (1,31) ,   3 -
TMPV
  3   (1,33) ,   4 -
OGDN
  5   (1,35)
6.   1 -
SPVL
  6   (2,30) ,   2 -
OGDN
  11   (2,35) ,   3 -
TMPN
  1   (1,35) ,   4 -
TMPV
  3   (1,37)
7.   1 -
SPVL
  6   (2,33) ,   2 -
OGDN
  11   (2,38) ,   3 -
TMPN
  1   (1,39) ,   4 -
TMPV
  3   (1,41) ,   5 -
OREM
  7   (1,45)
8.   1 -
SPVL
  6   (2,36) ,   2 -
OGDN
  11   (2,41) ,   3 -
TMPN
  1   (1,43) ,   4 -
TMPV
  3   (1,45) ,   5 -
OREM
  7   (1,49) ,   6 -
OLYM
  8   (1,50)
9.   1 -
SPVL
  6   (2,39) ,   2 -
TMPN
  10   (2,43) ,   3 -
OGDN
  11   (2,44) ,   4 -
TMPV
  3   (1,49) ,   5 -
OREM
  7   (1,53) ,   6 -
OLYM
  8   (1,54)
10.   1 -
SPVL
  6   (2,42) ,   2 -
TMPN
  10   (2,46) ,   3 -
OGDN
  11   (2,47) ,   4 -
OLYM
  18   (2,54) ,   5 -
TMPV
  3   (1,53) ,   6 -
OREM
  7   (1,57)
11.   1 -
SPVL
  6   (2,45) ,   2 -
TMPN
  10   (2,49) ,   3 -
OGDN
  11   (2,50) ,   4 -
OLYM
  18   (2,57) ,   4 -
OREM
  18   (2,57) ,   6 -
TMPV
  3   (1,57)
12.   1 -
OLYM
  30   (3,57) ,   2 -
SPVL
  6   (2,48) ,   3 -
TMPN
  10   (2,52) ,   4 -
OGDN
  11   (2,53) ,   5 -
OREM
  18   (2,60) ,   6 -
TMPV
  3   (1,61)
13.   1 -
OLYM
  30   (3,59) ,   2 -
SPVL
  6   (2,51) ,   3 -
TMPN
  10   (2,55) ,   4 -
OGDN
  11   (2,56) ,   5 -
OREM
  18   (2,63) ,   6 -
TMPV
  3   (1,65) ,   7 -
SKYR
  13   (1,75)
14.   1 -
OGDN
  25   (3,56) ,   2 -
OLYM
  30   (3,61) ,   3 -
SPVL
  6   (2,54) ,   4 -
TMPN
  10   (2,58) ,   5 -
OREM
  18   (2,66) ,   6 -
TMPV
  3   (1,69) ,   7 -
SKYR
  13   (1,79)
15.   1 -
OGDN
  25   (3,58) ,   2 -
OLYM
  30   (3,63) ,   3 -
SPVL
  6   (2,57) ,   4 -
TMPN
  10   (2,61) ,   5 -
OREM
  18   (2,69) ,   6 -
TMPV
  3   (1,73) ,   7 -
SKYR
  13   (1,83) ,   8 -
MMTN
  15   (1,85)
16.   1 -
SPVL
  22   (3,57) ,   2 -
OGDN
  25   (3,60) ,   3 -
OLYM
  30   (3,65) ,   4 -
TMPN
  10   (2,64) ,   5 -
OREM
  18   (2,72) ,   6 -
TMPV
  3   (1,77) ,   7 -
SKYR
  13   (1,87) ,   8 -
MMTN
  15   (1,89)
17.   1 -
OLYM
  47   (4,65) ,   2 -
SPVL
  22   (3,59) ,   3 -
OGDN
  25   (3,62) ,   4 -
TMPN
  10   (2,67) ,   5 -
OREM
  18   (2,75) ,   6 -
TMPV
  3   (1,81) ,   7 -
SKYR
  13   (1,91) ,   8 -
MMTN
  15   (1,93)
18.   1 -
OLYM
  47   (4,66) ,   2 -
SPVL
  22   (3,61) ,   3 -
OGDN
  25   (3,64) ,   4 -
TMPN
  10   (2,70) ,   5 -
OREM
  18   (2,78) ,   6 -
TMPV
  3   (1,85) ,   7 -
SKYR
  13   (1,95) ,   8 -
MMTN
  15   (1,97) ,   9 -
BONV
  18   (1,100)
19.   1 -
OLYM
  47   (4,67) ,   2 -
SPVL
  22   (3,63) ,   3 -
OGDN
  25   (3,66) ,   4 -
TMPN
  29   (3,70) ,   5 -
OREM
  18   (2,81) ,   6 -
TMPV
  3   (1,89) ,   7 -
SKYR
  13   (1,99) ,   8 -
MMTN
  15   (1,101) ,   9 -
BONV
  18   (1,104)
20.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
SPVL
  22   (3,65) ,   3 -
OGDN
  25   (3,68) ,   4 -
TMPN
  29   (3,72) ,   5 -
OREM
  18   (2,84) ,   6 -
TMPV
  3   (1,93) ,   7 -
SKYR
  13   (1,103) ,   8 -
MMTN
  15   (1,105) ,   9 -
BONV
  18   (1,108)
21.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  50   (4,72) ,   3 -
SPVL
  22   (3,67) ,   4 -
OGDN
  25   (3,70) ,   5 -
OREM
  18   (2,87) ,   6 -
TMPV
  3   (1,97) ,   7 -
SKYR
  13   (1,107) ,   8 -
MMTN
  15   (1,109) ,   9 -
BONV
  18   (1,112)
22.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
OGDN
  47   (4,70) ,   3 -
TMPN
  50   (4,73) ,   4 -
SPVL
  22   (3,69) ,   5 -
OREM
  18   (2,90) ,   6 -
TMPV
  3   (1,101) ,   7 -
SKYR
  13   (1,111) ,   8 -
MMTN
  15   (1,113) ,   9 -
BONV
  18   (1,116)
23.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
SPVL
  45   (4,69) ,   3 -
OGDN
  47   (4,71) ,   4 -
TMPN
  50   (4,74) ,   5 -
OREM
  18   (2,93) ,   6 -
TMPV
  3   (1,105) ,   7 -
SKYR
  13   (1,115) ,   8 -
MMTN
  15   (1,117) ,   9 -
BONV
  18   (1,120)
24.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (5,74) ,   3 -
SPVL
  45   (4,70) ,   4 -
OGDN
  47   (4,72) ,   5 -
OREM
  18   (2,96) ,   6 -
TMPV
  3   (1,109) ,   7 -
SKYR
  13   (1,119) ,   8 -
MMTN
  15   (1,121) ,   9 -
BONV
  18   (1,124)
25.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (5,74) ,   3 -
SPVL
  45   (4,71) ,   4 -
OGDN
  47   (4,73) ,   5 -
OREM
  18   (2,99) ,   6 -
TMPV
  3   (1,113) ,   7 -
SKYR
  13   (1,123) ,   8 -
MMTN
  15   (1,125) ,   9 -
BONV
  18   (1,128) ,   10 -
WX
  25   (1,135)
26.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (6,74) ,   3 -
SPVL
  45   (4,72) ,   4 -
OGDN
  47   (4,74) ,   5 -
OREM
  18   (2,102) ,   6 -
TMPV
  3   (1,117) ,   7 -
SKYR
  13   (1,127) ,   8 -
MMTN
  15   (1,129) ,   9 -
BONV
  18   (1,132) ,   10 -
WX
  25   (1,139)
27.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (6,74) ,   3 -
SPVL
  45   (4,73) ,   4 -
OGDN
  47   (4,75) ,   5 -
OREM
  18   (2,105) ,   6 -
SKYR
  40   (2,127) ,   7 -
TMPV
  3   (1,121) ,   8 -
MMTN
  15   (1,133) ,   9 -
BONV
  18   (1,136) ,   10 -
WX
  25   (1,143)
28.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (6,74) ,   3 -
SPVL
  45   (4,74) ,   4 -
OGDN
  47   (4,76) ,   5 -
OREM
  18   (2,108) ,   6 -
SKYR
  40   (2,130) ,   7 -
TMPV
  3   (1,125) ,   8 -
MMTN
  15   (1,137) ,   9 -
BONV
  18   (1,140) ,   10 -
WX
  25   (1,147) ,   11 -
SPFK
  28   (1,150)
29.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  45   (4,75) ,   4 -
OGDN
  47   (4,77) ,   5 -
OREM
  18   (2,111) ,   6 -
SKYR
  40   (2,133) ,   7 -
TMPV
  3   (1,129) ,   8 -
MMTN
  15   (1,141) ,   9 -
BONV
  18   (1,144) ,   10 -
WX
  25   (1,151) ,   11 -
SPFK
  28   (1,154)
30.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  45   (4,76) ,   4 -
OGDN
  47   (4,78) ,   5 -
OREM
  18   (2,114) ,   6 -
SKYR
  40   (2,136) ,   7 -
WX
  55   (2,151) ,   8 -
TMPV
  3   (1,133) ,   9 -
MMTN
  15   (1,145) ,   10 -
BONV
  18   (1,148) ,   11 -
SPFK
  28   (1,158)
31.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  45   (4,77) ,   4 -
OGDN
  47   (4,79) ,   5 -
SKYR
  71   (3,136) ,   6 -
OREM
  18   (2,117) ,   7 -
WX
  55   (2,154) ,   8 -
TMPV
  3   (1,137) ,   9 -
MMTN
  15   (1,149) ,   10 -
BONV
  18   (1,152) ,   11 -
SPFK
  28   (1,162)
32.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  45   (4,78) ,   4 -
OGDN
  47   (4,80) ,   5 -
SKYR
  71   (3,138) ,   6 -
OREM
  18   (2,120) ,   7 -
BONV
  50   (2,152) ,   8 -
WX
  55   (2,157) ,   9 -
TMPV
  3   (1,141) ,   10 -
MMTN
  15   (1,153) ,   11 -
SPFK
  28   (1,166)
33.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  45   (4,79) ,   4 -
OGDN
  47   (4,81) ,   5 -
SKYR
  71   (3,140) ,   6 -
OREM
  18   (2,123) ,   7 -
MMTN
  48   (2,153) ,   8 -
BONV
  50   (2,155) ,   9 -
WX
  55   (2,160) ,   10 -
TMPV
  3   (1,145) ,   11 -
SPFK
  28   (1,170)
34.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  45   (4,80) ,   4 -
OGDN
  47   (4,82) ,   5 -
SKYR
  71   (3,142) ,   6 -
OREM
  18   (2,126) ,   7 -
MMTN
  48   (2,156) ,   8 -
BONV
  50   (2,158) ,   9 -
WX
  55   (2,163) ,   10 -
SPFK
  62   (2,170) ,   11 -
TMPV
  3   (1,149)
35.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (5,80) ,   4 -
OGDN
  47   (4,83) ,   5 -
SKYR
  71   (3,144) ,   6 -
OREM
  18   (2,129) ,   7 -
MMTN
  48   (2,159) ,   8 -
BONV
  50   (2,161) ,   9 -
WX
  55   (2,166) ,   10 -
SPFK
  62   (2,173) ,   11 -
TMPV
  3   (1,153)
36.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (5,80) ,   4 -
OGDN
  47   (4,84) ,   5 -
SKYR
  107   (4,144) ,   6 -
OREM
  18   (2,132) ,   7 -
MMTN
  48   (2,162) ,   8 -
BONV
  50   (2,164) ,   9 -
WX
  55   (2,169) ,   10 -
SPFK
  62   (2,176) ,   11 -
TMPV
  3   (1,157)
37.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (5,80) ,   4 -
OGDN
  47   (4,85) ,   5 -
SKYR
  107   (4,145) ,   6 -
SPFK
  99   (3,176) ,   7 -
OREM
  18   (2,135) ,   8 -
MMTN
  48   (2,165) ,   9 -
BONV
  50   (2,167) ,   10 -
WX
  55   (2,172) ,   11 -
TMPV
  3   (1,161)
38.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (5,80) ,   4 -
OGDN
  47   (4,86) ,   5 -
SKYR
  107   (4,146) ,   6 -
SPFK
  99   (3,178) ,   7 -
OREM
  18   (2,138) ,   8 -
TMPV
  41   (2,161) ,   9 -
MMTN
  48   (2,168) ,   10 -
BONV
  50   (2,170) ,   11 -
WX
  55   (2,175)
39.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (5,80) ,   4 -
OGDN
  47   (4,87) ,   5 -
SKYR
  107   (4,147) ,   6 -
SPFK
  99   (3,180) ,   7 -
OREM
  18   (2,141) ,   8 -
TMPV
  41   (2,164) ,   9 -
MMTN
  48   (2,171) ,   10 -
BONV
  50   (2,173) ,   11 -
WX
  55   (2,178) ,   12 -
BOXE
  39   (1,205)
40.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (5,80) ,   4 -
OGDN
  47   (4,88) ,   5 -
SKYR
  107   (4,148) ,   6 -
BONV
  90   (3,173) ,   7 -
SPFK
  99   (3,182) ,   8 -
OREM
  18   (2,144) ,   9 -
TMPV
  41   (2,167) ,   10 -
MMTN
  48   (2,174) ,   11 -
WX
  55   (2,181) ,   12 -
BOXE
  39   (1,209)
41.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (5,80) ,   4 -
OGDN
  47   (4,89) ,   5 -
SKYR
  107   (4,149) ,   6 -
TMPV
  82   (3,167) ,   7 -
BONV
  90   (3,175) ,   8 -
SPFK
  99   (3,184) ,   9 -
OREM
  18   (2,147) ,   10 -
MMTN
  48   (2,177) ,   11 -
WX
  55   (2,184) ,   12 -
BOXE
  39   (1,213)
42.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (5,80) ,   4 -
OGDN
  89   (5,89) ,   5 -
SKYR
  107   (4,150) ,   6 -
TMPV
  82   (3,169) ,   7 -
BONV
  90   (3,177) ,   8 -
SPFK
  99   (3,186) ,   9 -
OREM
  18   (2,150) ,   10 -
MMTN
  48   (2,180) ,   11 -
WX
  55   (2,187) ,   12 -
BOXE
  39   (1,217)
43.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (5,80) ,   4 -
OGDN
  89   (5,89) ,   5 -
SKYR
  107   (4,151) ,   6 -
TMPV
  82   (3,171) ,   7 -
BONV
  90   (3,179) ,   8 -
SPFK
  99   (3,188) ,   9 -
OREM
  18   (2,153) ,   10 -
MMTN
  48   (2,183) ,   11 -
WX
  55   (2,190) ,   12 -
BOXE
  39   (1,221) ,   13 -
HILC
  43   (1,225)
44.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (5,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  107   (4,152) ,   6 -
TMPV
  82   (3,173) ,   7 -
BONV
  90   (3,181) ,   8 -
SPFK
  99   (3,190) ,   9 -
OREM
  18   (2,156) ,   10 -
MMTN
  48   (2,186) ,   11 -
WX
  55   (2,193) ,   12 -
BOXE
  39   (1,225) ,   13 -
HILC
  43   (1,229)
45.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (6,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  107   (4,153) ,   6 -
TMPV
  82   (3,175) ,   7 -
BONV
  90   (3,183) ,   8 -
SPFK
  99   (3,192) ,   9 -
OREM
  18   (2,159) ,   10 -
MMTN
  48   (2,189) ,   11 -
WX
  55   (2,196) ,   12 -
BOXE
  39   (1,229) ,   13 -
HILC
  43   (1,233)
46.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (6,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  107   (4,154) ,   6 -
SPFK
  145   (4,192) ,   7 -
TMPV
  82   (3,177) ,   8 -
BONV
  90   (3,185) ,   9 -
OREM
  18   (2,162) ,   10 -
MMTN
  48   (2,192) ,   11 -
WX
  55   (2,199) ,   12 -
BOXE
  39   (1,233) ,   13 -
HILC
  43   (1,237)
47.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (6,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (5,154) ,   6 -
SPFK
  145   (4,193) ,   7 -
TMPV
  82   (3,179) ,   8 -
BONV
  90   (3,187) ,   9 -
OREM
  18   (2,165) ,   10 -
MMTN
  48   (2,195) ,   11 -
WX
  55   (2,202) ,   12 -
BOXE
  39   (1,237) ,   13 -
HILC
  43   (1,241)
48.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (6,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (5,154) ,   6 -
SPFK
  145   (4,194) ,   7 -
OREM
  66   (3,165) ,   8 -
TMPV
  82   (3,181) ,   9 -
BONV
  90   (3,189) ,   10 -
MMTN
  48   (2,198) ,   11 -
WX
  55   (2,205) ,   12 -
BOXE
  39   (1,241) ,   13 -
HILC
  43   (1,245)
49.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (6,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (6,154) ,   6 -
SPFK
  145   (4,195) ,   7 -
OREM
  66   (3,167) ,   8 -
TMPV
  82   (3,183) ,   9 -
BONV
  90   (3,191) ,   10 -
MMTN
  48   (2,201) ,   11 -
WX
  55   (2,208) ,   12 -
BOXE
  39   (1,245) ,   13 -
HILC
  43   (1,249)
50.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (6,154) ,   6 -
SPFK
  145   (4,196) ,   7 -
OREM
  66   (3,169) ,   8 -
TMPV
  82   (3,185) ,   9 -
BONV
  90   (3,193) ,   10 -
MMTN
  48   (2,204) ,   11 -
WX
  55   (2,211) ,   12 -
BOXE
  39   (1,249) ,   13 -
HILC
  43   (1,253)
51.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (6,154) ,   6 -
OREM
  117   (4,169) ,   7 -
SPFK
  145   (4,197) ,   8 -
TMPV
  82   (3,187) ,   9 -
BONV
  90   (3,195) ,   10 -
MMTN
  48   (2,207) ,   11 -
WX
  55   (2,214) ,   12 -
BOXE
  39   (1,253) ,   13 -
HILC
  43   (1,257)
52.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (6,154) ,   6 -
OREM
  117   (4,170) ,   7 -
BONV
  142   (4,195) ,   8 -
SPFK
  145   (4,198) ,   9 -
TMPV
  82   (3,189) ,   10 -
MMTN
  48   (2,210) ,   11 -
WX
  55   (2,217) ,   12 -
BOXE
  39   (1,257) ,   13 -
HILC
  43   (1,261)
53.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (6,154) ,   6 -
OREM
  117   (4,171) ,   7 -
BONV
  142   (4,196) ,   8 -
SPFK
  145   (4,199) ,   9 -
TMPV
  82   (3,191) ,   10 -
MMTN
  101   (3,210) ,   11 -
WX
  55   (2,220) ,   12 -
BOXE
  39   (1,261) ,   13 -
HILC
  43   (1,265)
54.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (6,154) ,   6 -
OREM
  171   (5,171) ,   7 -
BONV
  142   (4,197) ,   8 -
SPFK
  145   (4,200) ,   9 -
TMPV
  82   (3,193) ,   10 -
MMTN
  101   (3,212) ,   11 -
WX
  55   (2,223) ,   12 -
BOXE
  39   (1,265) ,   13 -
HILC
  43   (1,269)
55.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (6,154) ,   6 -
OREM
  171   (5,171) ,   7 -
SPFK
  200   (5,200) ,   8 -
BONV
  142   (4,198) ,   9 -
TMPV
  82   (3,195) ,   10 -
MMTN
  101   (3,214) ,   11 -
WX
  55   (2,226) ,   12 -
BOXE
  39   (1,269) ,   13 -
HILC
  43   (1,273)
56.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (6,154) ,   6 -
OREM
  171   (6,171) ,   7 -
SPFK
  200   (5,200) ,   8 -
BONV
  142   (4,199) ,   9 -
TMPV
  82   (3,197) ,   10 -
MMTN
  101   (3,216) ,   11 -
WX
  55   (2,229) ,   12 -
BOXE
  39   (1,273) ,   13 -
HILC
  43   (1,277)
57.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (6,154) ,   6 -
OREM
  171   (6,171) ,   7 -
SPFK
  200   (5,200) ,   8 -
BONV
  142   (4,200) ,   9 -
TMPV
  82   (3,199) ,   10 -
MMTN
  101   (3,218) ,   11 -
WX
  55   (2,232) ,   12 -
BOXE
  39   (1,277) ,   13 -
HILC
  43   (1,281) ,   14 -
SLMH
  57   (1,295)
58.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (6,154) ,   6 -
OREM
  171   (6,171) ,   7 -
SPFK
  200   (5,200) ,   7 -
BONV
  200   (5,200) ,   9 -
TMPV
  82   (3,201) ,   10 -
MMTN
  101   (3,220) ,   11 -
WX
  55   (2,235) ,   12 -
BOXE
  39   (1,281) ,   13 -
HILC
  43   (1,285) ,   14 -
SLMH
  57   (1,299)
59.   1 -
OLYM
  67   (5,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (6,171) ,   7 -
SPFK
  200   (5,200) ,   7 -
BONV
  200   (5,200) ,   9 -
TMPV
  82   (3,203) ,   10 -
MMTN
  101   (3,222) ,   11 -
WX
  55   (2,238) ,   12 -
BOXE
  39   (1,285) ,   13 -
HILC
  43   (1,289) ,   14 -
SLMH
  57   (1,303)
60.   1 -
OLYM
  67   (6,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (6,171) ,   7 -
SPFK
  200   (5,200) ,   7 -
BONV
  200   (5,200) ,   9 -
TMPV
  82   (3,205) ,   10 -
MMTN
  101   (3,224) ,   11 -
WX
  55   (2,241) ,   12 -
BOXE
  39   (1,289) ,   13 -
HILC
  43   (1,293) ,   14 -
SLMH
  57   (1,307)
61.   1 -
OLYM
  67   (6,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (6,171) ,   7 -
SPFK
  200   (5,200) ,   7 -
BONV
  200   (5,200) ,   9 -
TMPV
  82   (3,207) ,   10 -
MMTN
  101   (3,226) ,   11 -
WX
  55   (2,244) ,   12 -
HILC
  104   (2,293) ,   13 -
BOXE
  39   (1,293) ,   14 -
SLMH
  57   (1,311)
62.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (6,171) ,   7 -
SPFK
  200   (5,200) ,   7 -
BONV
  200   (5,200) ,   9 -
TMPV
  82   (3,209) ,   10 -
MMTN
  101   (3,228) ,   11 -
WX
  55   (2,247) ,   12 -
HILC
  104   (2,296) ,   13 -
BOXE
  39   (1,297) ,   14 -
SLMH
  57   (1,315)
63.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (6,171) ,   7 -
SPFK
  200   (5,200) ,   7 -
BONV
  200   (6,200) ,   9 -
TMPV
  82   (3,211) ,   10 -
MMTN
  101   (3,230) ,   11 -
WX
  55   (2,250) ,   12 -
HILC
  104   (2,299) ,   13 -
BOXE
  39   (1,301) ,   14 -
SLMH
  57   (1,319)
64.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (5,200) ,   7 -
BONV
  200   (6,200) ,   9 -
TMPV
  82   (3,213) ,   10 -
MMTN
  101   (3,232) ,   11 -
WX
  55   (2,253) ,   12 -
HILC
  104   (2,302) ,   13 -
BOXE
  39   (1,305) ,   14 -
SLMH
  57   (1,323)
65.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (5,200) ,   7 -
BONV
  200   (6,200) ,   9 -
TMPV
  147   (4,213) ,   10 -
MMTN
  101   (3,234) ,   11 -
WX
  55   (2,256) ,   12 -
HILC
  104   (2,305) ,   13 -
BOXE
  39   (1,309) ,   14 -
SLMH
  57   (1,327)
66.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (5,200) ,   7 -
BONV
  200   (6,200) ,   9 -
TMPV
  147   (4,214) ,   10 -
MMTN
  101   (3,236) ,   11 -
WX
  55   (2,259) ,   12 -
HILC
  104   (2,308) ,   13 -
BOXE
  39   (1,313) ,   14 -
SLMH
  57   (1,331) ,   15 -
SKYL
  66   (1,340)
67.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (5,200) ,   7 -
BONV
  200   (6,200) ,   9 -
TMPV
  147   (4,215) ,   10 -
MMTN
  101   (3,238) ,   11 -
WX
  55   (2,262) ,   12 -
HILC
  104   (2,311) ,   13 -
SKYL
  133   (2,340) ,   14 -
BOXE
  39   (1,317) ,   15 -
SLMH
  57   (1,335)
68.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (5,200) ,   7 -
BONV
  200   (6,200) ,   9 -
TMPV
  147   (4,216) ,   10 -
MMTN
  101   (3,240) ,   11 -
WX
  123   (3,262) ,   12 -
HILC
  104   (2,314) ,   13 -
SKYL
  133   (2,343) ,   14 -
BOXE
  39   (1,321) ,   15 -
SLMH
  57   (1,339)
69.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (5,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  147   (4,217) ,   10 -
MMTN
  101   (3,242) ,   11 -
WX
  123   (3,264) ,   12 -
HILC
  104   (2,317) ,   13 -
SKYL
  133   (2,346) ,   14 -
BOXE
  39   (1,325) ,   15 -
SLMH
  57   (1,343)
70.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (5,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  147   (4,218) ,   10 -
MMTN
  101   (3,244) ,   11 -
WX
  123   (3,266) ,   12 -
HILC
  104   (2,320) ,   13 -
SKYL
  133   (2,349) ,   14 -
BOXE
  39   (1,329) ,   15 -
SLMH
  57   (1,347) ,   16 -
MURY
  70   (1,360)
71.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (5,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  147   (4,219) ,   10 -
MMTN
  101   (3,246) ,   11 -
WX
  123   (3,268) ,   12 -
HILC
  175   (3,320) ,   13 -
SKYL
  133   (2,352) ,   14 -
BOXE
  39   (1,333) ,   15 -
SLMH
  57   (1,351) ,   16 -
MURY
  70   (1,364)
72.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (5,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  147   (4,220) ,   10 -
MMTN
  101   (3,248) ,   11 -
WX
  123   (3,270) ,   12 -
HILC
  175   (3,322) ,   13 -
BOXE
  111   (2,333) ,   14 -
SKYL
  133   (2,355) ,   15 -
SLMH
  57   (1,355) ,   16 -
MURY
  70   (1,368)
73.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (5,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (5,220) ,   10 -
MMTN
  101   (3,250) ,   11 -
WX
  123   (3,272) ,   12 -
HILC
  175   (3,324) ,   13 -
BOXE
  111   (2,336) ,   14 -
SKYL
  133   (2,358) ,   15 -
SLMH
  57   (1,359) ,   16 -
MURY
  70   (1,372)
74.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (5,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (6,220) ,   10 -
MMTN
  101   (3,252) ,   11 -
WX
  123   (3,274) ,   12 -
HILC
  175   (3,326) ,   13 -
BOXE
  111   (2,339) ,   14 -
SKYL
  133   (2,361) ,   15 -
SLMH
  57   (1,363) ,   16 -
MURY
  70   (1,376)
75.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (5,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (6,220) ,   10 -
MMTN
  176   (4,252) ,   11 -
WX
  123   (3,276) ,   12 -
HILC
  175   (3,328) ,   13 -
BOXE
  111   (2,342) ,   14 -
SKYL
  133   (2,364) ,   15 -
SLMH
  57   (1,367) ,   16 -
MURY
  70   (1,380)
76.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (5,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  176   (4,253) ,   11 -
WX
  123   (3,278) ,   12 -
HILC
  175   (3,330) ,   13 -
BOXE
  111   (2,345) ,   14 -
SKYL
  133   (2,367) ,   15 -
SLMH
  57   (1,371) ,   16 -
MURY
  70   (1,384)
77.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (5,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  176   (4,254) ,   11 -
WX
  123   (3,280) ,   12 -
HILC
  175   (3,332) ,   13 -
SKYL
  210   (3,367) ,   14 -
BOXE
  111   (2,348) ,   15 -
SLMH
  57   (1,375) ,   16 -
MURY
  70   (1,388)
78.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (5,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  176   (4,255) ,   11 -
SKYL
  288   (4,367) ,   12 -
WX
  123   (3,282) ,   13 -
HILC
  175   (3,334) ,   14 -
BOXE
  111   (2,351) ,   15 -
SLMH
  57   (1,379) ,   16 -
MURY
  70   (1,392)
79.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (5,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  176   (4,256) ,   11 -
SKYL
  288   (4,368) ,   12 -
WX
  123   (3,284) ,   13 -
HILC
  175   (3,336) ,   14 -
BOXE
  111   (2,354) ,   15 -
SLMH
  136   (2,379) ,   16 -
MURY
  70   (1,396)
80.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (6,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (5,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  176   (4,257) ,   11 -
WX
  203   (4,284) ,   12 -
SKYL
  288   (4,369) ,   13 -
HILC
  175   (3,338) ,   14 -
BOXE
  111   (2,357) ,   15 -
SLMH
  136   (2,382) ,   16 -
MURY
  70   (1,400)
81.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (5,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  176   (4,258) ,   11 -
WX
  203   (4,285) ,   12 -
SKYL
  288   (4,370) ,   13 -
HILC
  175   (3,340) ,   14 -
BOXE
  111   (2,360) ,   15 -
SLMH
  136   (2,385) ,   16 -
MURY
  70   (1,404)
82.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (5,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  176   (4,259) ,   11 -
WX
  203   (4,286) ,   12 -
SKYL
  288   (4,371) ,   13 -
HILC
  175   (3,342) ,   14 -
BOXE
  193   (3,360) ,   15 -
SLMH
  136   (2,388) ,   16 -
MURY
  70   (1,408)
83.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (5,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
WX
  286   (5,286) ,   11 -
MMTN
  176   (4,260) ,   12 -
SKYL
  288   (4,372) ,   13 -
HILC
  175   (3,344) ,   14 -
BOXE
  193   (3,362) ,   15 -
SLMH
  136   (2,391) ,   16 -
MURY
  70   (1,412)
84.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (6,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
WX
  286   (5,286) ,   11 -
MMTN
  176   (4,261) ,   12 -
SKYL
  288   (4,373) ,   13 -
HILC
  175   (3,346) ,   14 -
BOXE
  193   (3,364) ,   15 -
SLMH
  136   (2,394) ,   16 -
MURY
  70   (1,416)
85.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (6,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
WX
  286   (5,286) ,   11 -
MMTN
  176   (4,262) ,   12 -
SKYL
  288   (4,374) ,   13 -
HILC
  175   (3,348) ,   14 -
BOXE
  193   (3,366) ,   15 -
SLMH
  221   (3,394) ,   16 -
MURY
  70   (1,420)
86.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (6,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
WX
  286   (6,286) ,   11 -
MMTN
  176   (4,263) ,   12 -
SKYL
  288   (4,375) ,   13 -
HILC
  175   (3,350) ,   14 -
BOXE
  193   (3,368) ,   15 -
SLMH
  221   (3,396) ,   16 -
MURY
  70   (1,424)
87.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (6,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
WX
  286   (6,286) ,   11 -
MMTN
  176   (4,264) ,   12 -
HILC
  262   (4,350) ,   13 -
SKYL
  288   (4,376) ,   14 -
BOXE
  193   (3,370) ,   15 -
SLMH
  221   (3,398) ,   16 -
MURY
  70   (1,428)
88.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (6,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
WX
  286   (6,286) ,   11 -
MMTN
  176   (4,265) ,   12 -
HILC
  262   (4,351) ,   13 -
SKYL
  288   (4,377) ,   14 -
SLMH
  309   (4,398) ,   15 -
BOXE
  193   (3,372) ,   16 -
MURY
  70   (1,432)
89.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (6,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  265   (5,265) ,   11 -
WX
  286   (6,286) ,   12 -
HILC
  262   (4,352) ,   13 -
SKYL
  288   (4,378) ,   14 -
SLMH
  309   (4,399) ,   15 -
BOXE
  193   (3,374) ,   16 -
MURY
  70   (1,436)
90.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (6,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  265   (5,265) ,   11 -
WX
  286   (6,286) ,   12 -
SLMH
  399   (5,399) ,   13 -
HILC
  262   (4,353) ,   14 -
SKYL
  288   (4,379) ,   15 -
BOXE
  193   (3,376) ,   16 -
MURY
  70   (1,440)
91.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (6,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  265   (5,265) ,   11 -
WX
  286   (7,286) ,   12 -
SLMH
  399   (5,399) ,   13 -
HILC
  262   (4,354) ,   14 -
SKYL
  288   (4,380) ,   15 -
BOXE
  193   (3,378) ,   16 -
MURY
  70   (1,444)
92.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (6,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  265   (5,265) ,   11 -
WX
  286   (7,286) ,   12 -
SLMH
  399   (5,399) ,   13 -
HILC
  262   (4,355) ,   14 -
BOXE
  285   (4,378) ,   15 -
SKYL
  288   (4,381) ,   16 -
MURY
  70   (1,448)
93.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (6,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  265   (5,265) ,   11 -
WX
  286   (7,286) ,   12 -
SLMH
  399   (6,399) ,   13 -
HILC
  262   (4,356) ,   14 -
BOXE
  285   (4,379) ,   15 -
SKYL
  288   (4,382) ,   16 -
MURY
  70   (1,452)
94.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (6,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  265   (5,265) ,   11 -
WX
  286   (7,286) ,   12 -
BOXE
  379   (5,379) ,   13 -
SLMH
  399   (6,399) ,   14 -
HILC
  262   (4,357) ,   15 -
SKYL
  288   (4,383) ,   16 -
MURY
  70   (1,456)
95.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (6,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  265   (5,265) ,   11 -
WX
  286   (7,286) ,   12 -
BOXE
  379   (5,379) ,   13 -
SLMH
  399   (6,399) ,   14 -
HILC
  262   (4,358) ,   15 -
SKYL
  288   (4,384) ,   16 -
MURY
  165   (2,456)
96.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (6,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  265   (6,265) ,   11 -
WX
  286   (7,286) ,   12 -
BOXE
  379   (5,379) ,   13 -
SLMH
  399   (6,399) ,   14 -
HILC
  262   (4,359) ,   15 -
SKYL
  288   (4,385) ,   16 -
MURY
  165   (2,459)
97.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (6,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  265   (6,265) ,   11 -
WX
  286   (7,286) ,   12 -
BOXE
  379   (6,379) ,   13 -
SLMH
  399   (6,399) ,   14 -
HILC
  262   (4,360) ,   15 -
SKYL
  288   (4,386) ,   16 -
MURY
  165   (2,462)
98.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (7,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  265   (6,265) ,   11 -
WX
  286   (7,286) ,   12 -
BOXE
  379   (6,379) ,   13 -
SLMH
  399   (6,399) ,   14 -
HILC
  262   (4,361) ,   15 -
SKYL
  288   (4,387) ,   16 -
MURY
  165   (2,465)
99.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (7,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  265   (6,265) ,   11 -
WX
  286   (7,286) ,   12 -
BOXE
  379   (6,379) ,   13 -
SKYL
  387   (5,387) ,   14 -
SLMH
  399   (6,399) ,   15 -
HILC
  262   (4,362) ,   16 -
MURY
  165   (2,468)
100.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (7,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  265   (6,265) ,   11 -
WX
  286   (7,286) ,   12 -
BOXE
  379   (6,379) ,   13 -
SKYL
  387   (5,387) ,   14 -
SLMH
  399   (6,399) ,   15 -
HILC
  262   (4,363) ,   16 -
MURY
  265   (3,468)
101.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (7,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  265   (6,265) ,   11 -
WX
  286   (7,286) ,   12 -
BOXE
  379   (6,379) ,   13 -
SKYL
  387   (6,387) ,   14 -
SLMH
  399   (6,399) ,   15 -
HILC
  262   (4,364) ,   16 -
MURY
  265   (3,470)
102.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (7,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  265   (6,265) ,   11 -
WX
  286   (7,286) ,   12 -
HILC
  364   (5,364) ,   13 -
BOXE
  379   (6,379) ,   14 -
SKYL
  387   (6,387) ,   15 -
SLMH
  399   (6,399) ,   16 -
MURY
  265   (3,472)
103.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (7,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  265   (6,265) ,   11 -
WX
  286   (7,286) ,   12 -
HILC
  364   (6,364) ,   13 -
BOXE
  379   (6,379) ,   14 -
SKYL
  387   (6,387) ,   15 -
SLMH
  399   (6,399) ,   16 -
MURY
  265   (3,474)
104.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (7,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  265   (6,265) ,   11 -
WX
  286   (7,286) ,   12 -
HILC
  364   (6,364) ,   13 -
BOXE
  379   (7,379) ,   14 -
SKYL
  387   (6,387) ,   15 -
SLMH
  399   (6,399) ,   16 -
MURY
  265   (3,476)
105.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (7,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  265   (6,265) ,   11 -
WX
  286   (7,286) ,   12 -
HILC
  364   (6,364) ,   13 -
BOXE
  379   (7,379) ,   14 -
SKYL
  387   (7,387) ,   15 -
SLMH
  399   (6,399) ,   16 -
MURY
  265   (3,478)
106.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (7,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  265   (6,265) ,   11 -
WX
  286   (7,286) ,   12 -
HILC
  364   (7,364) ,   13 -
BOXE
  379   (7,379) ,   14 -
SKYL
  387   (7,387) ,   15 -
SLMH
  399   (6,399) ,   16 -
MURY
  265   (3,480)
107.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (7,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  265   (6,265) ,   11 -
WX
  286   (7,286) ,   12 -
HILC
  364   (7,364) ,   13 -
BOXE
  379   (7,379) ,   14 -
SKYL
  387   (7,387) ,   15 -
SLMH
  399   (6,399) ,   16 -
MURY
  372   (4,480)
108.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (7,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  265   (7,265) ,   11 -
WX
  286   (7,286) ,   12 -
HILC
  364   (7,364) ,   13 -
BOXE
  379   (7,379) ,   14 -
SKYL
  387   (7,387) ,   15 -
SLMH
  399   (6,399) ,   16 -
MURY
  372   (4,481)
109.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (7,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  265   (7,265) ,   11 -
WX
  286   (7,286) ,   12 -
HILC
  364   (7,364) ,   13 -
BOXE
  379   (7,379) ,   14 -
SKYL
  387   (7,387) ,   15 -
SLMH
  399   (7,399) ,   16 -
MURY
  372   (4,482)
110.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (7,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  265   (7,265) ,   11 -
WX
  286   (7,286) ,   12 -
HILC
  364   (7,364) ,   13 -
BOXE
  379   (7,379) ,   14 -
SKYL
  387   (7,387) ,   15 -
SLMH
  399   (7,399) ,   16 -
MURY
  482   (5,482)
111.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (7,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  265   (7,265) ,   11 -
WX
  286   (7,286) ,   12 -
HILC
  364   (7,364) ,   13 -
BOXE
  379   (7,379) ,   14 -
SKYL
  387   (7,387) ,   15 -
SLMH
  399   (7,399) ,   16 -
MURY
  482   (6,482)
112.   1 -
OLYM
  67   (7,67) ,   2 -
TMPN
  74   (7,74) ,   3 -
SPVL
  80   (7,80) ,   4 -
OGDN
  89   (7,89) ,   5 -
SKYR
  154   (7,154) ,   6 -
OREM
  171   (7,171) ,   7 -
SPFK
  200   (7,200) ,   7 -
BONV
  200   (7,200) ,   9 -
TMPV
  220   (7,220) ,   10 -
MMTN
  265   (7,265) ,   11 -
WX
  286   (7,286) ,   12 -
HILC
  364   (7,364) ,   13 -
BOXE
  379   (7,379) ,   14 -
SKYL
  387   (7,387) ,   15 -
SLMH
  399   (7,399) ,   16 -
MURY
  482   (7,482)


Scoring 1:   1 - TMPN   1   (1) ,   2 - SPVL   2   (2) ,   3 - TMPV   3   (3) ,   4 - OGDN   5   (5) ,   5 - OREM   7   (7) ,   6 - OLYM   8   (8) ,   7 - SKYR   13   (13) ,   8 - MMTN   15   (15) ,   9 - BONV   18   (18) ,   10 - WX   25   (25) ,   11 - SPFK   28   (28) ,   12 - BOXE   39   (39) ,   13 - HILC   43   (43) ,   14 - SLMH   57   (57) ,   15 - SKYL   66   (66) ,   16 - MURY   70   (70)
Scoring 2:   1 - SPVL   6   (4) ,   2 - TMPN   10   (9) ,   3 - OGDN   11   (6) ,   4 - OLYM   18   (10) ,   4 - OREM   18   (11) ,   6 - SKYR   40   (27) ,   7 - TMPV   41   (38) ,   8 - MMTN   48   (33) ,   9 - BONV   50   (32) ,   10 - WX   55   (30) ,   11 - SPFK   62   (34) ,   12 - HILC   104   (61) ,   13 - BOXE   111   (72) ,   14 - SKYL   133   (67) ,   15 - SLMH   136   (79) ,   16 - MURY   165   (95)
Scoring 3:   1 - SPVL   22   (16) ,   2 - OGDN   25   (14) ,   3 - TMPN   29   (19) ,   4 - OLYM   30   (12) ,   5 - OREM   66   (48) ,   6 - SKYR   71   (31) ,   7 - TMPV   82   (41) ,   8 - BONV   90   (40) ,   9 - SPFK   99   (37) ,   10 - MMTN   101   (53) ,   11 - WX   123   (68) ,   12 - HILC   175   (71) ,   13 - BOXE   193   (82) ,   14 - SKYL   210   (77) ,   15 - SLMH   221   (85) ,   16 - MURY   265   (100)
Scoring 4:   1 - SPVL   45   (23) ,   2 - OLYM   47   (17) ,   2 - OGDN   47   (22) ,   4 - TMPN   50   (21) ,   5 - SKYR   107   (36) ,   6 - OREM   117   (51) ,   7 - BONV   142   (52) ,   8 - SPFK   145   (46) ,   9 - TMPV   147   (65) ,   10 - MMTN   176   (75) ,   11 - WX   203   (80) ,   12 - HILC   262   (87) ,   13 - BOXE   285   (92) ,   14 - SKYL   288   (78) ,   15 - SLMH   309   (88) ,   16 - MURY   372   (107)
Scoring 5:   1 - OLYM   67   (20) ,   2 - TMPN   74   (24) ,   3 - SPVL   80   (35) ,   4 - OGDN   89   (42) ,   5 - SKYR   154   (47) ,   6 - OREM   171   (54) ,   7 - SPFK   200   (55) ,   7 - BONV   200   (58) ,   9 - TMPV   220   (73) ,   10 - MMTN   265   (89) ,   11 - WX   286   (83) ,   12 - HILC   364   (102) ,   13 - BOXE   379   (94) ,   14 - SKYL   387   (99) ,   15 - SLMH   399   (90) ,   16 - MURY   482   (110)

Explanation
This analysis is a series of snapshots through-out the race, which allows for a comparison of each team's relative position as the race unfolds.

Each time that a runner finishes the race, the team standings change. Thus, each line represents a runner finishing and a view of the team standings at that particular moment in time.

Key
Each line will have a team underlined, which is the designation of the team for that runner. The line number is the team scoring position for the runner that finished. The number before the team abbreviation is the current position of that team. The number after the team abbreviation is the team's current score. The first number inside the parenthesis is the number of runners from that team that have finished so far. The second number inside the parenthesis is the best possible score that the team is still able to achieve.

The color of the team is a representation of their final team position in the race. When 5 runners have finished from a team, the team score is final and it is displayed in bold type. When the team place number is bolded, the team position is final.

Analyze
If you hover your mouse over a team anywhere in the list, all of the entries for that team are temporarily bolded, making it easier to follow the progress of that team. A team that has a final team score, but their team position is not yet final, has team(s) that threaten their position. This means that, depending on the place of runners that have not yet finished, a threatening team can still mathematically surpass the position of the threatened team. While a team is highlighted, any teams that threaten their position will be listed in italics, starting from the position where their team score is final.